in

🔴ĐIỀM BÁO CHẾT CHÓC – ÁNH SÁNG ĐỘNG ĐẤT NGUY HIỂM THẾ NÀO???| Không Giới Hạn AmazingĐIỀM BÁO CHẾT CHÓC – ÁNH SÁNG ĐỘNG ĐẤT NGUY HIỂM THẾ NÀO???| Không Giới Hạn Amazing Xinnnnnnn Chào toàn thể các anh chị em của Không …

source

What do you think?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

49 Comments

  1. Anh Rương đẹp zai cho em hỏi 2 câu:
    Câu 1: lếu có ánh sáng đấy suất hiện thì phải mấy ngày mới có động đất hả anh?
    Câu 2 : lếu động đất mà khịp chạy ra ngoài để chạy đến nơi an toàn mà hai bên đường đều có nhà và cây cối thì phải làm thế nào hả anh Rương?
    Mong anh cho em lên hình

  2. để nói cho bạn nghe, những ánh sáng đó là những yếm khí nằm dưới lòng đất, khi dưới đất rung chuyển sẽ gây ra những khe nứt và những yếm khí đó sẽ trồi lên trên mặt đất, vì là yếm khí nên chúng chỉ có thể lơ là gần mặt đất mà k thể bay lên cao hơn !

Top 7 Amazing facts |Amazing facts | Random Facts |#Shorts #Short#YoutubeShorts #Anandfacts

Javo Moscoso intentó convencer a Daniela Darcourt con el tema “Amazing”